Flisacka tradycja

Dziedzictwo kultury to ludzie. Ci, którzy odeszli pozostawiając nam swoje największe wartości, dokonania. To MY WSZYSCY, którzy budujemy bazę do działań przyszłych dla dzieci i wnuków.

To ludzie. Poznajmy ich bliżej.

Trzon załogi Flisu kanałem Elbląskim to pochodzi z okolic Ulanowa. W większości ulanowskich rodzin tradycje flisackie były bardzo żywe. Praktycznie do wybuchu II wojny światowej, która  zastała wielu flisaków podczas prowadzenia tratw, istniał długodystansowy spław drewna do Bydgoszczy, Tczewa i Gdańska. Także po wojnie z Bieszczad spławiano drewno Sanem do tartaków w Nisku i Rozwadowie (okolice Stalowej Woli), aż do 1963 roku.

Upłynęło wiele lat i dopiero po przemianach ustrojowych w naszym kraju otworzyły się możliwości swobodnych działań we wszystkich sferach życia publicznego. W 1991 roku powołano w Ulanowie Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Świętej Barbary, które miało między innymi nawiązywać do rodzinnych tradycji flisackich. Efektem tych działań było zorganizowanie w 1993 roku pierwszego długodystansowego ‘‘Flisu Szlakiem Praojców’’ Sanem i Wisłą z Ulanowa do Gdańska (724 km w 28 dni). Potem flisów było bardzo wiele, niemal wszystkimi rzekami polskimi.

Flisactwa nie można się nauczyć inaczej jak poprzez udział w spławach, stąd też większość załogi stanowią flisacy z wieloletnim doświadczeniem, a także tzw. fryce, adepci bez doświadczenia. Retmanem zaś zostaje się po otrzymaniu patentu państwowego wydawanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej (obecnie prawo nie zezwala na otrzymywanie patentu retmańskiego, stąd też praktycznie jest tylko trzech retmanów w kraju). Nasz Retman Wiesław Łabęcki jest kontynuatorem rodzinnych flisackich tradycji nieprzerwanie od 1739 r.

Współczesne flisactwo to nie tylko tradycyjny spław drewna i poznawanie tajników flisackiego rzemiosła, lecz także kultywowanie tradycji flisackich, nazewnictwa, komend tratwianych, obyczajów folkloru, pieśni flisackich, ubioru i tradycyjnego jadła. W czasie Flisu kanałem Elbląskich będzie można tego wszystkiego doświadczyć.

Pamiętają o tych, którzy flisowali przed nami w sobotę 18 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 zatrzymamy się przy moście, przed wpłynięciem na jezioro Ruda Woda. Wspólnie z mieszkańcami Liksajn organizujemy krótką uroczystość dla uczczenia flisaków poległych podczas I wojny światowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie wodniaków. Może uda się wykonać zdjęcie podobne do tego z dnia odsłonięcia pomnika w 1924 r.

Dziękujemy pracownikom Zarządu Zlewni w Elblągu PGW Wody Polskie, za pomoc w odchwaszczeniu pomnika.