Nasza pierwsza sosna

W poszukiwaniu wyjaśnienia zagadki powstania wyjątkowej populacji drzewostanu taborskiego należy się cofnąć w czasie o jakieś 10-12 tysięcy lat, do epoki lodowcowej. To najmłodsze zespoły roślinne w kraju. Najbardziej wysunięte na północny wschód krańce naszego kraju z przyczyn oczywistych po ostatnim zlodowaceniu zostały najpóźniej zasiedlone przez florę, m. in. gatunki i ekotypy przechodnie. W specyficznych …