Flisacka tradycja

Dziedzictwo kultury to ludzie. Ci, którzy odeszli pozostawiając nam swoje największe wartości, dokonania. To MY WSZYSCY, którzy budujemy bazę do działań przyszłych dla dzieci i wnuków. To ludzie. Poznajmy ich bliżej. Trzon załogi Flisu kanałem Elbląskim to pochodzi z okolic Ulanowa. W większości ulanowskich rodzin tradycje flisackie były bardzo żywe. Praktycznie do wybuchu II wojny …