Nasza pierwsza sosna

W poszukiwaniu wyjaśnienia zagadki powstania wyjątkowej populacji drzewostanu taborskiego należy się cofnąć w czasie o jakieś 10-12 tysięcy lat, do epoki lodowcowej. To najmłodsze zespoły roślinne w kraju. Najbardziej wysunięte na północny wschód krańce naszego kraju z przyczyn oczywistych po ostatnim zlodowaceniu zostały najpóźniej zasiedlone przez florę, m. in. gatunki i ekotypy przechodnie. W specyficznych …

Powrót drewna

Za niecałe trzy miesiące rozpocznie się I Flis Kanałem Elbląskim. Będzie to wydarzenie ważne, i niezwykłe – powrót do źródeł. Celem budowy Kanału Elbląskiego było przecież połączenie zasobnych w drewno i płody rolne Prus Górnych (Oberlandu) z portem w Elblągu. O tym dziś chcemy przypomnieć. Flis, czyli spław towarów rzekami, ma w Polsce wielowiekową tradycję. …

Kanał Elbląski, jaki jest … nie każdy widzi

Popatrzmy na dzieje Kanału Elbląskiego, dawniej Oberlandzkiego, pod kątem procesów przemian jakie dokonywały się na przestrzeni XIX – XXI wieku. Szczególną uwagę zwróćmy na dzieła techniki o wartościach zabytkowych, dzieł decydujących o randze kanału jako pomnika dziedzictwa cywilizacyjnego, godnego wpisu na listę UNESCO. Kanał Elbląski to przede wszystkim budowla hydrotechniczna jako całość, której kształt określa …